How Long Are കാസിനോ ക്രാപ് പട്ടികകൾ

If you want to run a casino in New York State, you ' d better have a healthy ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആക്സസ്.ശരി, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ഇതിനകം അറിഞ്ഞു that: it ' s not like building and operating ഒരു കാസിനോ can be done with a few thousand dollars, after all.എന്നാൽ പ്രയോഗങ്ങൾ released by the New York State ഗെയിമിംഗ് കമ്മീഷൻ തിങ്കളാഴ്ച may ചേസ് അകലെ പോലും ചില സമ്പന്ന operators who have പ്രകടിപ്പിച്ച പലിശ വരുമാനം ഒരു ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. According to the application, ഓരോ interested party will have to pay $1 ദശലക്ഷം വെറും to apply for one of the four ലൈസൻസുകൾ നിലവിൽ up for grabs to operate casinos in upstate New York.ആ ഫീസ് nonrefundable – അതായത് ഏതെങ്കിലും അപേക്ഷകന്റെ will have to feel comfortable നഷ്ടമാണ് ആ തുക should they not be picked how long are കാസിനോ ക്രാപ് പട്ടികകൾ.
And that ' s just the start of the വിലയേറിയ പ്രക്രിയ. Once chosen, operators will have to pay up to $70 ദശലക്ഷം വാങ്ങാൻ license – not to mention spending hundreds of millions കെട്ടിടം the casinos.
That ' s not going to stop ഓപ്പറേറ്റർമാർ നിന്ന് ശ്രമിക്കുന്ന, of course.നന്നായി മേൽ ഒരു ഡസനോളം വ്യത്യസ്ത കമ്പനികൾ ഇതിനകം പ്രകടിപ്പിച്ച താത്പര്യം കെട്ടിടം casinos in the state, and while some will inevitably shy away, that suggests there will be a great deal of competition when the ജൂണ് 30 application deadline റോള്സ് ചുറ്റും.ഏറ്റവും ആ മത്സരം is likely to take place in the Catskills.പണ്ടു ഒരു പ്രശസ്തമായ resort destination, it ' s the closest ലൈസൻസ് to New York City, and the area has the infrastructure already in place to support ധാരാളം visitors who may want to ഗാംബിൾ and enjoy the mountains there, especially in the winter. "You' ve got to locate where there ' s a real market," said former New York Sate ലോട്ടറി ഡയറക്ടർ ഗോര്ഡന് Medenica. "This field-of-സ്വപ്നങ്ങൾ strategy is out of date." എന്നിട്ടും ചില operators പ്രത്യക്ഷമായും still believe that if they build it, the gamblers വരും.നിരവധി have പ്രകടിപ്പിച്ച interest in a region in western New York സമീപം the Canadian border how long are casino chips നല്ല. With such a competitive bidding process expected, സംസ്ഥാന നിയന്ത്രണ may be left with a tough decision when it comes to choosing who receives ഓരോ പ്രാദേശിക ലൈസൻസ്.എന്ന മാനദണ്ഡം being used to select winners, the amount of economic development ഒരു കാസിനോ would generate for the local community will be given ഏറ്റവും ഭാരം.എന്നാൽ അയൽ മസാച്യുസെറ്റ്സ്, വരനും operators will also have to demonstrate that they have the support of the community.പ്രാദേശിക ആഘാതം ഓരോ casino will also be considered, as will ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റ് തൊഴിൽ പദ്ധതി. Just how much it will cost to purchase a license and build a casino will depend heavily on where ഓരോ വസ്തു is built.വില ലൈസൻസുകൾ will range from a minimum of $20 million for some locations in western New York, to a minimum of $70 ദശലക്ഷം. ഒരു കാസിനോ ൽ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ Dutchess County.അതേസമയം, പോലും ലൊക്കേഷനുകൾ ഉള്ളിൽ ഓരോ മേഖലയിലെ vary in this regard: ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ലൈസൻസ് further north in the Catskills might be as cheap as $35 million, or പകുതി വില അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് Dutchess locations schlage ഈടെ നിക്കൽ മെയിൽ സ്ലോട്ട്.

In addition, the gaming board noted that they will also be setting മിനിമം ആവശ്യമായ നിക്ഷേപം amounts for each of the three regions currently being ബിഡ് മേൽ.എങ്കിലും, ആ അളവിൽ won ' t be determined വരെ after a conference for ലേലത്തിൽ is held in April. പദ്ധതി രസതന്ത്രം slot മാഡനാണ് 20.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്