Eve Online മിഡ് Slot ഖനനം

മുമ്പ് വാഗ്ദാനം ഇലക്ട്രോണിക് നൈപുണ്യ ഗെയിമുകൾ കീഴിൽ ഒരു 2005 സംസ്ഥാന നിയമം eve online മിഡ് slot ഖനനം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരികയാണെങ്കില് to respect the decision of അപകടം.ആലോചിക്കാതെ അദ്ദേഹം എന്നെ തല്ലിച്ചതച്ചു to the അർക്കൻസാസ് ഡെമോക്രാറ്റ്-ഗസറ്റ്... ശരിക്കും ആവേശകരമായ': അർക്കൻസാസ് ഡെമോക്രാറ്റ്-ഗസറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച കണ്ടു 54.09% of അപകടം approve Issue 4 നേരെ ചില 45.91% that had cast അവരുടെ വോട്ട് in opposition.ഉണ്ടായിട്ടും ഈ അടുത്ത margin, അലക്സ് ചാര നിന്ന് പ്രോ-ചൂതാട്ട ഡ്രൈവിംഗ് അർക്കൻസാസ് മുന്നോട്ട് കമ്മിറ്റി purportedly വിവരിച്ച വിധി പോലെ 'ശരിക്കും ആവേശകരമായ' because the state will now be able to create കൂടുതൽ ജോലി, foster economic development and retain tax dollars that have been going to casinos in the അയൽ jurisdictions of മിസിസിപ്പി, ലൂസിയാന, മിസോറി and Oklahoma.പ്രതിപക്ഷ laments lack of money: എങ്കിലും, എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നു and Jerry കോക്സ്, പ്രസിഡന്റ് for the anti-ബുക്ക് കുടുംബം കൗൺസിൽ Action Committee, reportedly told the newspaper that it had become 'next to impossible to win' ഡിബേറ്റ് due to the fact that the pro-ചൂതാട്ട ലോബി had spent close to $7 million to വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുക ആനുകൂല്യങ്ങൾ കടന്നു Issue 4 eve online കുറഞ്ഞ slot modules.
അത് അതിന്റെ ചുരം could lead to the state സ്വീകരിക്കുന്നത് approximately $36 ദശലക്ഷം കുറച്ച് tax dollars for 2020. വെറും re-elected റിപ്പബ്ലിക്കൻ purportedly പറഞ്ഞു അർക്കൻസാസ് ഡെമോക്രാറ്റ്-ഗസറ്റ് അദ്ദേഹം തുടരുന്നു 'to have great concern over the immediate and negative impact on the state 's budget'.
കോക്സ് to the അർക്കൻസാസ് ഡെമോക്രാറ്റ്-ഗസറ്റ്... kgm പാർക്ക് ഗെയിം റേസിംഗ് to transform into full-scale ഒറ്റയടി നിന്ന് ബുധനാഴ്ച.രണ്ടും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാർഡ് റോക്ക് കാസിനോ lake tahoe സ്പാ. What ' s more, the വേദികൾ ആകുന്നു purportedly be able to operate around-the-clock and serve alcohol to those over the age of 21 even if they are located in a 'ഉണങ്ങിയ' കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടി നടക്കുന്നത്.ഫലമായി 'ആണ് ഹാർഡ് റോക്ക് കാസിനോ lake tahoe റെസ്റ്റോറന്റുകൾ. അർക്കൻസാസ് may soon be സ്വാഗതം up to four പൂര്ണ്ണരൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒറ്റയടി ശേഷം Tuesday reportedly കണ്ടു അപകടം in the southern state narrowly approve Issue 4 as part of the 'മിഡ്-ടേം തെരഞ്ഞെടുപ്പ്'.

"ഞങ്ങൾ തന്നെ മൌണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ആക്രമണാത്മക പ്രചാരണം if we had the money but people didn' t step up and provide the money." Gubernatorial acquiescence: പത്രം റിപ്പോർട്ട് അർക്കൻസാസ് ഗവര്ണര് ആസാ ആലോചിക്കാതെ അദ്ദേഹം എന്നെ തല്ലിച്ചതച്ചു had been one of the most outspoken വിമർശകർ of Issue 4 ഇടിവ് ആശങ്കയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ purportedly be able to വലുതാക്കുന്നു അവരുടെ portfolios to include sportsbetting and ടേബിൾ ഗെയിമുകൾ അത്തരം മനസ്സനുവദിച്ചില്ല blackjack.ജോടി പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ: In addition, the passage of Issue 4 (pdf) is reportedly to see the അർക്കൻസാസ് റേസിംഗ് കമ്മീഷൻ അംഗീകരിക്കുക ഒരു കാസിനോ ഓരോ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഗ്രാമീണ മാർപ്പാപ്പ കൗണ്ടി ജെഫേഴ്സൺ കൗണ്ടി so long as the prospective operators agree to pay a $250,000 'ലൈസൻസ് അപേക്ഷ ഫീസ്' കഴിയും 'demonstrate experience in conducting കാസിനോ ഗെയിമിംഗ്'.ഭേദഗതി മാത്രമല്ല purportedly mandates that the coming സൗകര്യങ്ങളും be located 'ഉള്ളിൽ രണ്ട് മൈൽ' എന്ന സമൂഹങ്ങൾ Russellville and Pine Bluff യഥാക്രമം കൊണ്ട് ഭാവി licensees ആവശ്യമാണ് 'submit ഒന്നുകിൽ ഒരു കത്ത് നിന്ന് പിന്തുണ കൗണ്ടി ജഡ്ജി അല്ലെങ്കില് ഒരു ചിത്രം നിന്ന് കൗണ്ടി quorum കോടതി'.സഹിക്കാവതാകും നികുതി: നികുതി സംബന്ധിച്ച, ചുരം Issue 4 reportedly എന്നാണ് നാല് വരുന്നു casinos are to have their first $150,000 in annual net ഗെയിമിംഗ് രസീതുകൾ വിലയിരുത്തി at a rate of 13% ഏതെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള വരുമാനം വിധേയമാക്കി.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്