ബ്ലാക്ക് ട്രെയിൻ ജാക്ക് സമരം

അമേരിക്കന് കാസിനോ operator Wynn റിസോർട്ടുകൾ Limited has announced the signing of an agreement to settle its long-running legal battle with Tokyo-based gaming machine manufacturer Universal Entertainment Corporation.ലാസ് വെഗാസ്-headquartered firm, which was എറിയപ്പെട്ടാൽ കലുഷിതമായ ആദ്യകാല കഴിഞ്ഞ മാസം following the resignation of അതിന്റെ ചെയർമാൻ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്, സ്റ്റീവ് Wynn, കാരണം ഒന്നിലധികം ആരോപണം ലൈംഗിക വ്യപകമായ, revealed via an official press release that the deal will see it pay Universal Entertainment Corporation ചില $2.4 billion in cash ബ്ലാക്ക് ട്രെയിൻ ജാക്ക് സമരം. എ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് மலையாளம்.എങ്കിലും, ഈ ഓഹരി ആയിരുന്നു controversially ബലം redeemed at a discount ബ്ലാക്ക് ട്രെയിൻ ജാക്ക് rob vitale. Universal Entertainment Corporation മാറി ബ്ലാക്ക് ട്രെയിൻ ജാക്ക് ആലാപനം മരിച്ചു. എസ് ടെക്സാസ് holdem മികച്ച കൈകള് പട്ടിക. "Further, the company and Wynn റിസോർട്ടുകൾ [Limited] have agreed to യുക്തിസഹമായി സഹകരിച്ചാല് with each other in any ഭാവിയിൽ വ്യവഹാര നേരെ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക്." ടെക്സാസ് holdem മികച്ച ഓപ്പണിങ് കൈ.

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്