എത്ര പണം ഇല്ല. ഒരു കാസിനോ Heist തരും

lobal വിപണി ഉപദേശകർ LLC (ABS), a u. s.-based consulting firm to the casino ഗെയിമിംഗ്, hotel and എയർലൈൻ വ്യവസായങ്ങൾ, announced on Friday the opening of its ഏഷ്യ റീജിയണൽ ഓഫീസ് എത്ര പണം ഇല്ല. ഒരു കാസിനോ heist തരും.
MA ' s new office is located in the central business district of chiang mai, തായ്ലാന്റ്, and will support clients located in the Asian region in ഉപദേശക areas such as financial feasibility reports, മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ സർക്കാർ ബന്ധം, കൺസൾട്ടൻസി said in a press release. GRAsia ഇതിനകം റിപ്പോർട്ട് May ആ ABS was planning to open a Stranger ഓഫീസ്.
ABS is the combination of Gaming Market ഉപദേശകർ LLC and Galaviz & Co, ഒരു സംരംഭം പ്രഖ്യാപിച്ചു in May at the Global Gaming Expo (G2E) ഏഷ്യ 2014 in Macau. A significant number of our new and existing clients have നിലനിർത്തി ABS to guide them in Asia കഷണം detachee roulette valise american tourister.
It ' s time for ABS to further expand നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം by making investment in the Asian region," കമ്പനിയുടെ പങ്കാളി സ്റ്റീഫന് Gallaway said in the statement കഷണങ്ങൾ justificatives ക്രെഡിറ്റ് renouvelable banque കാസിനോ. ABS അതിന്റെ കാസിനോ ഗെയിമിംഗ് വ്യവസായം consulting division, Gaming Market ഉപദേശകർ, has a significant ചരിത്രം എഴുന്നേറ്റ clients in South Korea, Thailand, സിംഗപ്പുർ, ജപ്പാൻ, തായ്വാൻ, ഫിലിപ്പീൻസ് കിഴക്കൻ റഷ്യ," the company പ്രസ്താവിച്ചു piece montee choux geant കാസിനോ. The firm has a strong presence in the United States സര്വ്വീസ് clients in the casino ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി വ്യവസായ..

വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ്